TTU Sommerfestival 2022 6.-10. Juli hos Kunja TKD i Nord-Odal

Årets sommerfestival vil avholdes i tidsrommet 6.-10.juli hos Kunja TKD i Odal
Mer informasjon finnes på Facebook-arrangment:
https://www.facebook.com/events/618454602811088

Påmelding gjøres her:

https://www.ttu.no/sommerfestival.412992.no.html