Hvorfor Lære Taekwondo

HVORFOR LÆRETAEKWONDO

 

 • DISIPLIN: Lær å sette mål, oppnå fysisk og mental kontroll og øke selvfølelse.
 • HØFLIGHET (RESPEKT): Opptre høflig mot andre, være ydmyk overfor en selv og respektere foreldre og seniorer.
 • SELVKONTROLL: Beherske og opptre riktig selv ved fysiske eller emosjonelt vanskelige situasjoner.
 • SELVRESPEKT OG SELVTILLIT: TAEKWONDO øker elevens selvrespekt og selvtillit for hver trening
 • UTHOLDENHET (TÅLMOTIGHET): Takle vanskeligheter med iherdighet og tålmodighet.
 • INTEGRITET: Være lojal mot moralske og etiske prinsipper, f.eks. ærlighet.
 • KONSENTRASION: Gjennom meditiasion lærer en å konsentrere seg. Gjennom å lære TAEKWONDO teknikker vil man lære å beherske kropp og kraft.
 • PERSONLIGHED: TAEKWONDO er en ”likestiller” for utvikling av personlighet. Økt selvsikkerhet som oppnås under selvforsvarstrening kan føre til at en mere agressiv elev blir roligere, og en mer engstelig elev får mer selvtillit.
 • MOTIVASJON: Ved å være fysisk aktiv forebygges passivitet.
 • MOTSJON OG STRESS MESTRING: Gjennom varierende TAEKWONDO øvelser får en ”stresset ned” og kan få en flott og sunn kropp.

FORDELER VED TAEKWONDO

 

 • FYSISK: En kan trene seg opp til å bli sunnere og sterkere, og vil lære verdifullt praktisk selvforsvar. En sunn sjel i et sunt legeme.
 • MENTALT: Elever vil øke deres indre styrke og bli et sterkere og mere sikkert individ. En positiv holdning gir det beste grunnlag for forbedring og selvutvikling.
 • FILOSOFISK: Eleven vil etterhvert skape, sette mål, og anstrenge seg for at oppnå disse målene. Dette gir økt selvrespekt samt et mere produktivt og fredelig liv. Selvutvikling vil bidra til bedre resultater på skole og i arbeidsliv, og utvikle sterke sosiale bånd, og til slutt gi et lykkeligere liv.

Leave a Reply

Lær selvforsvar i et hyggelig klubbmiljø