Forening av teori og handling

Forening av teori og handling

En del av den falske illusjon som besitter studenter er ideen om at en oppnår dydighet ved å tenke veien (eller verre, ved å prate om den) uten å lære den. Handlinger uten forståelse er ren dyrisk refleks. “Forståelse” uten handling er påsken andre siden illusjon og slvbedrag. Derfor er det bare med en forening av teori og handling at vi kan oppnå dyd, bevege oss i verden, forstå den, unngå dens feller og søke åpenbaring. Wang Yang Myong (王陽明 : 1472-1529) hevdet at “prinsipp” (Li : 李) ikke lenger eksisterer i den utenforliggende verden, men er likt med “hsim” (Tanken : 檀君) selv. Alle ting inneholder hsim, og den objektive verden er det eksternt, den eksisterer i meneskets indre sans for hva som er rett og galt. Wang påkaller derfor en forening av viten og handling. Chu Hsi’s søken etter objektiv sannhet hadde forfalt til irrelevante akademisk øvelse hos flere Kung Fuzi-elever. Til hjelp mot dette tilbød han en doktrine med foreningav viten og handlinger.

Sann viten fremkommer ikke fra “undersøkelse” alene, men må ha praktiske konsekvenser i tillegg, akkurat som verdifull handling må være basert på eller rettledet av viten. “Viten er begynnelsen til handling: handling er fullførelsen av viten”, skrev den kinesiske autoritet De Bary.

Wang Yang Myong-skolen skilte seg fra Chu Hsi-skolen på den måten at den plasserte selvdisiplin (“beriktigelse av tanken”) før tilegnelse av viten (“granskning av alle ting”). Chu Hsi hadde snudd prioritetsrekken og trodde at man med viten alene kunne styre ens tanker. Ved å gjeninnsette selvdisiplin på første plass gjenoppvekket Wang Yang Myong den opprinnelige Kung Fuzi til å tro at bare en ordentlig ordnet tanke kan tilegne seg korrekt viten.

Meningen med hsim selvdisiplin er å opprettholde foreningen og harmonien mellom menesket og natur. Det ble skrevet av James Chieh Hsiung, forfatter av ideologi og praksis.

Leave a Reply

Lær selvforsvar i et hyggelig klubbmiljø