Samlinger – Graderingskrav

Samlinger – Graderingskrav

 

I TTU hvis man skal Dan gradere er det viktig å delta på sammlinger i regi av klubber i TTU. TTU har fastsatt et gitt antal for hvor mange slike samlinger man må delta på for å få gradere seg. Disse nulstilles etter hver gradering slik at tallene i tabellen gjelder hvor mange du må ha etter forrige gradering.

 

Til grad:

Ant. Yudanja sammlinger Ant. Dan seminarer

1. Dan

1

1

2. Dan 2

1

3. Dan

3 1

4. Dan

4 1
5. Dan 5

1

6. Dan 6

1

 

• Yudanjasamlinger min 2.cup for å delta

• Danseminar min 1.cup for å delta

• Grandmaster Cho og eldsteråd kan gi dispensasjon fra disse reglene i spesielletilfeller.

Leave a Reply

Lær selvforsvar i et hyggelig klubbmiljø