Kontaktinfo styret og trenere

Klubbstyre

Sigrid Rui
Styreleder
epost: leder@hamartk.no
mobil: 988 25 328

Nils Hoffman Olsen
Nestleder
epost: codeline@hotmail.com
mobil: 473 12 666

Odd Erik Jordheim
Styremedlem
epost: odd.erik.jordheim@gmail.com
mobil: 995 38 598

Frank Tore Laugen
Kasserer
epost: kasserer@hamartk.no
mobil: 472 52 788

Snorre Skar
Styremedlem Materialfovalter
epost: snorre@profilpartner.no
mobil: 481 01 900

Elisabeth Monsen
Styremedlem Aktivitet
epost: elisabeth.lima.monsen@gmail.com
mobil: 482 51 233

Trenerteamet

Nils André Hoffmann Olsen
Master
Sportslig leder (Høybelter og lavbeleter ungdom/voksen )
Mobil: 473 12 666

Sigrid Rui
Trener (Barn 2 og småtigre)
mobil: 988 25 328

Thomas Monsen
Trener (Team Hamar)
mobil: 473 34 062

Odd Erik Jordheim
Trener (Barn 1)
mobil: 995 38 598

Torbjørn Granerud
Trener  (Barn 2)
mobil 906 21 246

Vi har assistenttrenere på hvert parti.