Priser

Medlemskontingent og treningsavgift

Barn tom 12 år: kr 1920,- pr semester kr 3840,- pr år (kr 320,- pr mnd)
Ungdom/voksen fom 13 år: kr 2100,- pr semester kr 4200,- pr år (kr 350,- pr mnd)
Småtigere (Ink. graderings avgift): kr 1500,- pr semester kr 3000,- pr år (kr 250,- pr mnd)

Det gis familiemoderasjon:

Medlem nr 2, 3 osv betaler kr 1260,- pr semester kr 2520 pr år  (kr 210,- pr mnd)
Støttemedlemmer/ikke aktive kr 450,- pr år

Hovedmedlemmet, den av familiemedlemmene som har høyeste treningskontingent, betaler full pris. Alle medlemmer må inngå autogiroavtale og treningsavgiften blir fordelt på alle årets 12 måneder. Medlemskontingenten er innbakt i prisen.