Priser

Medlemskontingent

Medlemskontingent barn tom. 12 år: kr 350,- i året
Medlemskontingent ungdom/voksne over 13 år: 450,- i året
(Medlemskontingenten deles på to og faktureres to ganger årlig)

Treningsavgift

Barn tom 12 år: kr 1740,- pr semester kr 3480,- pr år (kr 290,- pr mnd)
Ungdom/voksen fom 13 år: kr 1890,- pr semester kr 3780,- pr år (kr 315,- pr mnd)
Småtigere (Ink. graderings avgift): kr 1320,- pr semester kr 2640,- pr år (kr 220,- pr mnd)

 

Det gis familiemoderasjon:

Medlem nr 2, 3 osv betaler kr 1140,- pr semester kr 2280 pr år  (kr 190,- pr mnd)
       

Hovedmedlemmet, den av familiemedlemmene som har høyeste treningskontingent, betaler full pris. Alle medlemmer bes inngå autogiroavtale og treningsavgiften blir fordelt på alle årets 12 måneder.