Dobok

Dobok

Overdelen av dobok symboliserer himmel, mens den nedre delen symboliserer jord. Den venstre side av overdelen er yang som er positiv, den høyresiden er yin som er negativ. Venstre overdel skal ligge over den høyre, positivt over negativt, dette er universets lov, lik himmel over jord.

 

TTU-MERKE

TTU-merket er ikke “bare” et pent merke. Merket symboliserer alt som omgir oss. Utenfor sirkelen er himmel og jord, og midterste sirkel er mennesket (det er også yin og yang – DoWoo) Utenfor sirkelen symboliserer universet som omgir oss. Alle symbolene er tofarget, dette for at symbolisere todelingen som eksisterer i alt, i form av det positive og negative (kjærlighet/hat osv,) Det er tre forskjellige fargekombinasioner på disse merkene, alt ettersom man har Kup-, dan- eller mastergrad.

TTU merke

 

KLUBB OG TTUMERKER PÅ DOBOK

Som hovedregel settes TTU Merke på brystet:

 

  • Kup TTU dobok: Skal ha TTU kupmerke på venstre bryst og klubbmerke på venstre arm.
  • KupV-hals dobok: Skal ha TTU kupmerke på venstre bryst og klubbmerke på venstre arm.

 

  • Dan TTU dobok: Skal ha TTU yudanja merke på venstre bryst og klubbmerke på venstre arm.
  • Dan V-hals dobok: Skal ha TTU yudanja merke på venstre bryst og klubbmerke på venstre arm.

 

  • Master TTU dobok: Skal ha TTU kodanja merke på venstre bryst og ikke noe annet merke.
  • Master V-hals dobok: Skal ha TTU kodanja merke på venstre bryst og ikke noe annet merke.

 

HVORDAN DE PLASSERES

 

  • TTU kup Merke: Rødfarge opp og blåfarge ned.
  • TTU dan Merke: Sortfarge opp og hvitfarge ned.
  • TTUmaster Merke: Gullfarge opp og innsjølvfarge ned.

 

ttumerke                                         danmerke                                                mastermerke

Kup Merke                                             Dan Merke                                                   Master Merke

KNYTING AV BELTE

Beltes kal knytes på en helt spesiell måte, med andre ord er det ikke tilfeldig hvordan vi knyter det. Man skal begynne med og legge midten av beltet over din Dan Jeon (ki punkt). Deretter fører du beltet bak på ryggen, her krysser man det, så venstre ligger over høyre, før man fører det frem igjen. Beltet skal gå to ganger rundt fordi det står for to delingen i alt (Yin og Yang). Krysset bak på ryggen vil gi en smal “åpning” slik at lyset kan komme inn gjennom din lysdør (Myong Mun). Du knyter nå beltet ved å legge venstre side (himmel) rundt den høyre side (jord),universets lov. Deretter legger man nå den høyre side, som i utgangspunktet var den venstre, over den venstre som var høyre tidligere, og strammer til. Himmelen som symboliserer det positive skal alltid være over jord somsymboliserer det negative. Beltet er nå knytt riktig. For Judanja og Kodanja som forøvrig er de eneste som har lov til å ha skrift på beltet, skal navnet være på venstre side og dojang på høyre side. Når det gjelder bredden på beltet har kupgraderte ikke lov til å ha bredere belte enn 4 cm, og dangraderte ikke over 5 cm. For dan graderte skal det heller ikke markeres på belte med striper hvilken grad en har.

Leave a Reply

Lær selvforsvar i et hyggelig klubbmiljø