Dojang kutyme

Dojangen er et veldig spesielt sted. Her tilbringer taekwondoutøvere mye av sin tid, og trener seg selv både fysisk og mentalt. Riktig taekwondoånd er å vise respekt og verdighet ovenfor hverandre og sitt treningslokale. Det er derfor viktig for elever og instruktører å ha noen retningslinjer i bakhodet for hvordan man skal oppføre seg.

 1. INN OG UT AV DOJANGEN: Når man skal inn eller ut av dojangen må man stille seg i charyot-seogi og bukke til flagget. Hvis master kommer inn i lokalet under trening, eller vi får besøk av andre klubber, skal alle hilse samlet.
 2. OPPSTILLING: I taekwondo er utøverne organisert etter beltegrad. Oppstillingen skal skje raskt slik at instruktøren kan komme og sette i gang treningen. Det er høyest graderte som har ansvaret for at det er orden i rekkene.
 3. START- OG SLUTTPROSEDYRE: Man starter og slutter en trening med å hilse på flagget og på instruktøren. Høyest graderte står for kommandoene. Til slutt hilser man også på høyest graderte som takk for god orden. Man skal alltid snu og rette på drakten før disse prosedyrene blir gjennomført.
 4. ADFERD: Det skal være ro i dojangen. Når du entrer dojangen begynner umiddelbart konsentrasjonen om treningen. Hvis man går to og to sammen bukker man for hverandre først. Treningspartneren skal behandles med høflighet og respekt.
 5. FORSENTKOMMING: Den som kommer for sent blir sittende i ancha ved døråpningen. Å komme for sent uten god grunn er dårlig Budoånd. Vær heller ute i god tid slik at du kan forberede deg mest mulig til treningen!
 6. INSTRUKSER: Man skal kun gjøre de øvelser instruktøren gir beskjed om. La være å klø og hold stillingene selv om du er sliten. Dette er både mental og fysisk trening av største verdi for en Taekwondoutøver. Kun på ”Såh” kan du slappe av. Tilkaller instruktøren deg skal du svare høyt og tydelig ”Ja, Kyosanim/Sabumniem”. Dette er for å bevare disiplinen.
 7. HENVENDE SEG TIL INSTRUKTØREN: Man skal rekke opp hånden og bruke instruktørens tittel hvis man har et spørsmål. Husk å takke for hjelpen du har fått ved å bukke. Må en forlate dojangen under treningen skal en si ifra til instruktøren. Dette gjør man ved å bukke og høflig be om lov.
 8. HOLDNING: Står instruktøren og forklarer skal man stå i Pyonchiseogi eller sitte i Ancha, etter instruktørens kommando. Len deg ikke inntil veggen eller ha armene i kors.
 9. DRAKT OG HYGIENE: Tyggegummi, smykker eller andre ting som kan skade deg selv eller andre er ikke tillatt i dojangen. Drakten skal være ren og personlig hygiene er viktig. Neglene skal være korte og føttene vasket før trening.
 10. BELTET: Når man går inn i dojangen, skal både drakt og belte være på. Man kan ikke spise, drikke eller gå på do med beltet rundt magen. Unntaket er hvis man trenger vann under treningen.
 11. SKADER: Har du en skade er det viktig at du sier ifra til instruktøren før treningen starter, for å hindre forverring. Hvis man ikke opplyser om dette kan også instruktøren oppfatte deg som slapp eller energiløs.

Ved å gjennomføre dojang-etiketten utvikler du en respekt for deg selv og andre. Ikke minst utvikler du evnen til årvåkenhet og konsentrasjon.

 

Leave a Reply

Lær selvforsvar i et hyggelig klubbmiljø