Taekwondos Historie

DEN KOREANSKE TAEKWONDO HISTORIE

 

3-427 E.KR. – VEGGMALERI

De første bevis på koreanske Taekwondo lignende teknikker finnes på et veggmaleri dateret i denne perioden. Veggmaleriet stammer fra en hule i datidens Koguryo kongerike.

 

500-600 E.KR. – BODHIDHARMA ANKOMMER KINA

Den indiske buddhistmunk Bodhidharma ankom et kloster ved Shaolin-So i Kina. Her underviste han i meditasjon og spesielle fysiske øvelser og pusteteknikker. Som følge av treningen lærte munkene en høy grad av beherskelse over kropp og sinn. Metodene lagde senere grunnlaget for de kinesiske kampkunstarter som Kung Fu, Kempo og Tai Chi Chuan. Da hans innsats dateres vesentlig senere enn veggmaleriet under Koguryo, er det likevel ikke helt korrekt at han grunnla den asiatiske kampkunst.

 

57 F.KR.-668 E.KR. – KONGERIKET SILLA

Kongeriket Silla regjerte i et område tilsvarende den sydøstlige del av det nåværende Sør-Korea.

 

37 F.KR.-668 E.KR. – KONGERIKET KOGURYO

Kongeriket Koguryo regjerte i nord i et område omtrent tilsvarende Nord-Korea og Manchuriet. Her hadde man en militær institusjon ved navn Kyung Dang, som i motsetning til Sillas Hwarang var en folkelig bevegelse.

 

18 F.KR.-660 E.KR. – KONGERIKET PAEKCHE

Kongeriket Paekche regjerte i sydvest i et område tilsvarende store deler av det nåværende Sør-Korea.

 

CA. 576 E.KR. – HWARANG

Hwarang skolen ble grunnlagt i Silla av den buddhistiske munk Won Kwang Boppsa etter kong Jin Hung sittønske. Hwarang, som betyr blomstrende ungdom, bestod av unge, veltrente og høyt motiverte adelige menn. De ble bla. trent i kampteknik, militær taktikk, filosofi og etikk. Kampsystemet de trente etter, ble oftest benevnt Soo Bak. Det ble lagt vekt på høy moral både i omgang med andre mennesker og i kamp.

668-670 E.KR. – DE TRE KONGERIKES PERIODE SLUTT

De tre kongerigers periode sluttet da Silla samlede Paekche, de sydlige dele av Kogoryo og Silla til et Storsilla og dannede en koreansk stat med en sentral regjering.

 

670-918 (935) E.KR. – KONGERIKET STORSILLA

Kongeriket Storsilla regjerte over det samlede Korea. Når Silla var i stilling til å samle de tre kongeriker, skyldtes det bla. Hwarang krigerne i kraft av deres dyktighet og kampmoral. Datidens kampsportsgrener, som ble vist ved offisielle anledninger, var bla. Soo Bak (overveiende håndteknikkker), Tok Kyon I, som senere ble til Tae Kyon (overveiende benteknikkker), Sirrum (bryting) og Kyok Gom (sverdkamp).

 

918 (935)-1392 E.KR. – KORYO-DYNASTIET

Koryo-dynastiet tok over etter Storsilla. Soo Bak oppnådde i denne perioden sin største popularitet og var ikke lengere kun en militær disiplin, men også en sport med fastlagte regler.

 

1392-1910 E.KR. – YI-DYNASTIET

Yi-dynastiet avløste Koryo-dynastiet, og konfusianismen blev gjort til statsreligion i stedet for buddhismen. Ifølge konfusianismen skulle høyerestående menn bruke deres tid på å studere kinesiske skrifter, dikte eller spille musikk. Fysiske anstrengelser var kun for alminnelige mennesker. Som en konsekvens gikk det i løpet av perioden alvorlig tilbake for kampkunster som Soo Bak og Taekyon.

1790 e.kr Generalene Yi Dok Mu og Park Tae Ka skrev den første lærebok i kampkunst, Mu Ye Do Bo Tong Ji. I fire bind beskrev de i tekst og figurer 24 forskjellige koreanske kampkunstarter, som var i fare for å bli glemt, da hæren overveiende trente bueskyting.

 

1910-1945 E.KR. – JAPANSK OKKUPASJON

Under den japanske okkupasjon forbød regeringen alle koreanske kulturelle aktiviteter, og tvang befolkningen til at ta japanske navn. Enhver form for trening av koreanske kampsystemer ble også forbudt. De kunne derfor kun trene i hemmelighet. Japanerne brakte nye stilarter til Korea bla.

judo og karate. Disse ble blandet med gamle stilarter, og systemer som Tang Soo Do og Kong Soo Do oppstod.

 

1945 E.KR. – KOREA BLIR FRITT

Korea ble igjen ett fritt landt, og hæren begynte igjen å undervise i koreansk kampkunst. Det ble åpnet nye skoler eksempelvis Chung Do Kwan og Moo Duk Kwan. I årene etter fulgte flere skoler.

 

1955 E.KR. – LEDERNE MØTES

Lederne av de store skolene møttes d. 11. april med  formål om å samle de forskjellige stilartene til ett stort system. De ble enige om å gjøre det under navnet Tang Soo Do. Navnet ble senere endret til TAEKWONDO, som bedre beskrev kunsten, og minnet mer om det gamle navn Tae Kyon, en av forløperne for taekwondo.

 

1963 E.KR. – ITF STIFTET

General Choi Hong Hee, 9.dan, ble leder for det nystiftede International Taekwondo Federation (ITF). Han var en av hovedmennene bak sammenslutningen til ett system.

 

1968 E.KR. – CHOI HONG HEE UTVIST

Choi Hong Hee blev utvist av Sydkorea etter et mislykket statskup.

 

1972 E.KR. – KUKKIWON

Kukkiwon ble innviet. Kukkiwon ble senere gjort til hovedkvarter for taekwondo.

 

1973 E.KR. – WTF STIFTET

Den 28. mai ble World Taekwondo Federation (WTF) stiftet med Dr. Un Young Kim som president. Det første verdensmesterskapet ble avholdt i Kukkiwon.

 

1973-1975 E.KR. – TAEGUEK & POOMSE

Hyong og Palgwe, som stilmessig lå tett opptil karate, ble i WTF erstattet av Taegeuker og de nåværende høybeltepoomser. Taegeuk poomse ble utviklet i samarbed mellom Tae Kyon mester Song Dok Gi og Taekwondo mestre. I de nye seriene ble det introdusert kortere og smalere stillinger samt benteknikkkene som taekwondo nå er kjent for.

 

2000 E.KR. – SOM OLYMPISK DISIPLIN

Taekwondo som olympisk disiplin på de Olympiske leker ble arrangert i Sydney, Australia.

Leave a Reply

Lær selvforsvar i et hyggelig klubbmiljø