Lærere og studenten

Lærere og studenten

I oriententen er forholdet mellom lærere og student sammenlignbart med forholdet mellom foreldre og barn. I denne sammenheng vil faren representere solen og læreren månen. De er absolutte posisjoner. Tanken som respekterer hans far er utdanningsfundamentet. Om studenten ikke har respekt for læreren og ingen tillit kan ikke læreren påvirke studentens utdannelse. De som er skikkelig utdannet er alltid bevisste, med en underdaning holdning.

Søken etter dydens sti er vesentlig bundet til forholdet mellom student og lærer. Det er dette forholdet som skiller kampkunstnere fra andre idrettsgrener og menneskelige forhold.

En enøyd mann kan ikke oppfatte dybde. En student uten lærer kan på samme måte ikke vite hva som er nært og hva som er fjernt. Et skip uten ror kan ikke krysse opp mot vinden, og en student uten lærer kan ikke motstå impulser og falske åpenbaringer. Læreren er speilet som tillater studenten å rydde bort illusjoner og se seg selv alene og uten feil.

Disiplin og andre relasjoner mellom student og lærere er viktig konsepter som fortjener mer omtanke enn de får idag. Et uttdrag av en historie viser ut dette:

For lenge siden lærte Bang Mong pilens kunst fra en mann kalt Huyea. Etter å ha lært alle teknikker fra Huyea tenkte Bang Mong: “hvem er bedre enn meg i hele verden? Bare en.” Han drepte da sin lærer, Huyea. Om dette sa Mang Ja (Kung Fuzi eksponent), at læreren begikk en tragisk feil.

Han fortalte da en historie: I gamle dager, invaderte Chung-nasjonen Wei-nasjonen ledet av general Ja. Wei-nasjonen gikk til motangrep med general Yu. En dag, fortalte Ja sine soldater:”Idag er jeg syk. Jeg kan ikke bruke min pil. Om jeg feiler, dør jeg. Hvem jakter på oss idag?” Hans menn svarte: “Det er general Yu, herre”. Ja sa:” da vil jeg overleve.” Forvirret sa soldatene: “Herre, Yu er en av de beste pilmennene i Wei. Hvordan kan du si at du vil leve?” Ja sa: “Yu lærte sine pilteknikker fra mester Yong, og Yong lærte av meg. Yong er en mann med god moral og karakter. Jeg tror han bare ville velge en rettskafne venn å lærebort pilkunsten til.” Senere den dagen, jakter Yu på han og Yu spurte: ” Herre, hvorfor bærer du ingen pil idag?” “Idag er jeg syk, og jeg klarer ikke holde en pil”, svarte Ja. “Herre, jeg lærte mine pilteknikker fra Yong, og jeg har hørt at han lærte fra deg. Jeg kan ikke skade læreren som lærte meg teknikken. Men idag, er jeg beordret av kongen, hvis ordre jeg må lyde.” Han plukket deretter opp sin bue og fire piler, brakk av hver tupp, og skjøt de fire piler i lufta, og vendte tilbake til leiren.”

Kampkunstene må læres bort til den riktige personen. Om vi lærer bort til en person som ville drepe sin egen lærer, deler læreren ansvaret. Det kan derfor sies at Kung Fuzi tankeideal står sterkt i sentrum ved KunJa-søken etter endelig godhet og visdommens dyd, menneskelig hjertelighet og mot. KunJa bruker Kung Fuzi prinsipper om harmoni og forening av viten og handling i sin søken etter den ytterste godhet.

Leave a Reply

Lær selvforsvar i et hyggelig klubbmiljø