Årsmøte 23 mars kl. 20.30

Det innkalles til årsmøte i Hamar Taekwondoklubb i kampsportsalen på Espern 23. mars kl 20.30.

Alle medlemmer over 15 år er stemmeberettigede.

Sakslisten er som følger:

Åpning

 • Godkjenning av innkalling
 • Fastsette stemmeberettigede
 • Valg av dirigent, sekretær og to til å underskrive protokoll

2021

 • Godkjenning av årsmelding
 • Godkjenning av regnskap

 Innkomne forslag

 2022

 • Fastsette medlemskontingent
 • Vedta budsjett for 2022

 Valg

Til styret

 • Leder (for 2 år)
 • Styremedlem (for 2 år)
 • Styremedlem (for 2 år)

Valgkomité

 • Leder
 • 2 medlemmer og 1 varamedlem

Kontrollkomité

 • Leder
 • 1 medlem

Revisor

 • To personer

Andre tillitsvalgte

 • Representanter til idrettens utvalg