Gradering

Hva er gradering?

Når man har trent Taekwondo over en tid kan man gradere seg til et nytt belte. Det vil si at man går et steg videre. Vi arrangerer to graderinger i året. Vanligvis i slutten av januar og i begynnelsen av juni. Taekwondo har tradisjonelt sett ett hierakisystem som vises tydelig ved form av beltesystemet og dets fargesymbolikk. Som i andre kampkunster starter graderingsystemet symbolsk med lyse farger og stiger mot det mørke. Historiske sett er bakgrunnen for dette at man som nybegynner startet med hvitt belte, men etter år med trening var beltet gradvis farget mørkt av svette, skitt og støv. Først ble det gradvis mørkere, for deretter å gli over i sort farge etter hvert som teknikkene ble perfeksjonerte. I dag har man følgende rekkefølge på beltene: hvitt, gult, grønt, blått, rødt og sort. Barn under 13 år graderes opp med en halv grad hver gang, dvs de får en stripe på beltet mellom hver beltefarge.

Hvem som får gå opp til gradering er en avgjørelse som tas av hovedtrener, i samråd med resten av trenerteamet. Avgjørelsen er basert på:

 • Oppmøte, treningsintensitet og innstilling
 • Teoretisk og praktisk kunnskap
 • Individuell fremgang siden forrige gradering
 • Rettferdighetsnorm
 • I vår klubb forsøker vi å se an hver utøver i forkant av gradering. Noen ganger blir enkelte utøvere anbefalt å vente til neste gradering, da det antas at de ikke vil kunne oppfylle punktene over. Dette er en indikator på at man antagelig vil stryke på gradering, og rådet bør derfor følges. Dersom man stryker til gradering vil man ikke få refundert graderingsavgiften.

 

Oversikt over hva du skal kunne til gradering og krav til fysisk test er å finne på www.dojang.no

Viktige punkter om gradering i HTK:

Graderingsavgiften er kr. 300,- Dette dekker utgifter til sensor, diplom og nytt belte/ stripe
Alle graderinger må godkjennes av hovedinstruktør. De som må stå over graderingen vil få beskjed i god tid før graderingsdagen, via samtale og SMS til foreldre/foresatte.
Alle må ha betalt klubbkontingent og treningsavgift for å kunne gradere seg. Dette blir kontrollert av klubbens kasserer i forkant av graderingshelgen. Hamar Taekwondo Klubb har tatt i bruk Norges Kampsportforbund (NKF)s medlemsverktøy, et nytt medlems og betalingssystem. Det er viktig at alle utøvere påser at dere er kommet i gang med betalingsordingen, og henstiller spesielt foreldre/foresatte å se til at medlemmene er à jour med fakturaene. Logg dere inn på egen profil via www.hamartk.no Brukernavn og passord er sendt ut på e-post i forbindelse med den aller første fakturaen som ble sendt ut.

Husk å ta med:

 • belte og nyvasket drakt med TTU klubbmerke sydd på venstre side, klubbmerke sydd på venstre arm.
 • litt mat og drikke begge dager.
 • ditt medlemspass (styret oppbevarer passene for de fleste)

Vi benytter ofte graderingssøndagen til å gi viktige beskjeder og oppfordrer derfor alle til å møte opp og ta del i dette. Dette gjelder også medlemmer som ikke skal gradere seg nå.

 

Oppmøte på trening og gradering

Hvem som får gå opp til gradering er en avgjørelse som tas av sportslig leder, i samråd med resten av trenerteamet. Avgjørelsen er basert på:

 • Oppmøte, treningsintensitet og innstilling
 • Teoretisk og praktisk kunnskap
 • Individuell fremgang siden forrige gradering
 • Rettferdighetsnorm

Trenerteamet ønsker å tydeliggjøre hvilket krav det er til oppmøte på trening for å kunne gradere seg. Det føres oppmøteliste på hver trening. For å kunne gradere stilles følgende krav til fremmøte:

 • Barn under 12 år: 1 dag pr uke
 • Ungdom/voksne lavbelter fra 13 år 1 ½ pr uke (hvitebelter 1 dag pr uke)
 • Ungdom voksne høybelter fra 13 år 2 dager pr uke

Sportslig leder kommuniserer i god tid før gradering om du ikke har nok fremmøte for å kunne gradere, men det er også lurt å følge med selv.

Leave a Reply

Lær selvforsvar i et hyggelig klubbmiljø