Nødvergeparagraven § For Norge

Straffeloven 3. Kapittel § 48 i Norge “Nødvergeparagrafen” lyder som følger (ikke ordret)

 

Ingen kan straffes for en handling som er foretatt i nødverge. Det er nødverge når en ellers straffbar handling foretes til avvergelse eller forsvar mot et rettsstridig angrep, såfremt handlingen ikke overskrider det opprinnelige angrepets styrke eller karakter mht. farlighet.

Hva ovenfor beskrevet om avvergelse av et rettsstrideg angrep, kommer også til anvendelse med hensyn  til handlinger som foretaes i hensikt og iverksette en lovlig pågripelse eller hindre at en straff eller varetektsfange rømmer. Har noen oversteget grensene for nødverge, er han/hun dog fritatt for straff, hvis overtredelsen har funnet sted i en sinnsbevegelse som er relatert til angrepet, eller bestyrtelse.

Sagt på en annen måte så har alle rett til å forsvare seg eller stopppe noen som begår en straffbar handling, men man skal ikke bruke mer makt en det som er nødvendeg for å avverge et angrep.

Denne § er viktig for oss som kampsport utøvere, enten vi trener Taekwondo eller en annen kampsport. Den sier oss at vi ikke skal bruke mer makt en nødvendeg om vi blir nødt til å forsvare oss, det beste er uansett om det er mulig å trekke seg ut av situasjonen slik at håndgemeng unngås.

Leave a Reply

Lær selvforsvar i et hyggelig klubbmiljø