WTF Frikamp reglement (pr. 2014)

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

WTF Konkuranse Frikamp

 

I Norge konkureres det i henhold til Relgelene i Konkuranse og kamp reglementet som oppdateres årlig av Dommerkomiteen. De aktuelle dokumenter i sin helhet kan lastes ned her: Konkuranse reglementKamp reglement.

Det konkurers primært i Individulle klasser. Selv om det i reglementet er lagt opp til å kunne gjennomføres lag konkuranser, er dette noe som sjeldent gjøres i Norge.

Klasse inndeling:

Utøverne deles inn etter kjønn, alder og vekt/høyde (Barn). Aldersklassne er som følger:

Alders klasser  Min  Max 
Barn Året barnet fyller 8 år Til og med året en fyller 10 år
Ungdom Året en fyller 11 år Til og med året en fyller 14 år 
Ungdom (NM krav iht NIF regler) Året en fyller 13 år Til og med året en fyller 14 år
Junior Året en fyller 15 år Ikke fylt 18 år
Senior Fylt 18 år
Senior* Fylt 18 år Ikke fylt 35 år
Veteran / Master (Kamp) Fylt 30 år

 

Etter at utøverne er sortert blir de registrert inn med vekten sin. Barn registreres med høyde istedet for vekt. I Norge brukes en vektklasse indeling som er basert på Særnorske regler som følger knock-out loven (Mer om denne senere). Vektklassene i bruk idag er:

 

[/vc_column_text][vc_tabs][vc_tab title=”Menn” tab_id=”1407280388-1-41″]

 Senior                              Junior                              Ungdom

Inntil 54 kg                                 Inntil 45 kg                               Inntil 33 kg

54 – 58 kg                                  45 – 48 kg                                33 – 37 kg

58 – 63 kg                                   48 – 51 kg                                37 – 41 kg

63 – 68 kg                                  51 – 55 kg                                 41 – 45 kg

68 – 74 kg                                    55 – 59 kg                                45 – 49 kg

74 – 80 kg                                   59 – 63 kg                                49 – 53 kg

80 – 87 kg                                  63 – 68 kg                                 53 – 57 kg

Over 87 kg                                 68 – 73 kg                                57 – 61 kg

73 – 78 kg                                                                                     61 – 65 kg

Over 78 kg                                                                                   Over 65 kg

 

[/vc_tab][vc_tab title=”Kvinner” tab_id=”1407280388-2-84″]

Senior                           Junior                                  Ungdom

Inntil 46 kg                                  Inntil 42 kg                                        Inntil 29 kg

46 – 49 kg                                    42 – 44 kg                                        29 – 33 kg

49 – 53 kg                                    44 – 46 kg                                        33 – 37 kg

53 – 57 kg                                    46 – 49 kg                                        37 – 41 kg

57 – 62 kg                                    49 – 52 kg                                         41 – 44 kg

62 – 67 kg                                    52 – 55 kg                                        44 – 47 kg

67 – 73 kg                                    55 – 59 kg                                        47 – 51 kg

Over – 73 kg                                59 – 63 kg                                       51 – 55 kg

63 – 68 kg                                                                                            55 – 59 kg

Over 68 kg                                                                                          Over 59 kg

[/vc_tab][vc_tab title=”Barn” tab_id=”1407280388-2-85″]

Barn

8 år                                9  år                             10 år

– 120                                 – 120                                – 120

120 – 130                        120 – 130                          120 – 130

130 – 140                        130 – 140                          130 – 140

140 – 150                        140 – 150                          140 – 150

150 – 160                        150 – 160                          150 – 160

160 –                                160 –                                 160 –

 

[/vc_tab][/vc_tabs][vc_column_text]

Innveiing

Som i alle vektklasse baserte idretter gjennomføres det en inveiing før stevne skal avholdes. Dette er for å kontrollere at utøverne faktisk virkelig er så tunge som det er oppgitt i påmeldingen. Innveiing avholdes normalt 24-48t før stevnet på forhåndsbestemte lokalisasjoner. Man har 2 forsøk til å klare innveiing. Ungdom som ikke klarer det flyttes direkte til den klassen de hører hjemme. Juniorer kan velge å bli flyttet mot et straffe gebyr. Seniorer som ikke klarer innveiingen etter 2. forsøk strykes fra deltagerlisten og får ikke konkurere.

I B-stevner foregår innveiingen  litt anneledes. Her veies utøverne når de kommer til ringen. Det gies et vekt tillegg på 5 kg til påmeldingsvekten for å gjøre godt for utstyr som tøvern har på seg. Hvis utøverne er innenfor vekten vil de få konkurere, det samme gjelder hvis de kunn er litt for tunge. Hvis det er et stort avvik fra vektklassen kan dommeren velge å diskvalifisere utøvern på gunnlag av forsvarlighet.

 

Stevner i Norge

Nasjonale Stevner

Per 2014 arrangeres det 3 nasjonale stevner i året. 2 Norges cuper (NC’er) og 1 Norgesmesterskap (NM). Disse tre stevne fordeles utover hele landet. NC 1 arrangeres på våren og NC 2 på høsten. NM arrangeres normalt rundt November. Dette er det som kalles A-Stevner. At ett stevne er deffinert som A-stevne vil si at de som deltar har ett høyere erfarings og ferdighets nivå en det  som Regisrreres som B-stevner er Nybegynner stevner. I A-klassen konkureres det for ungdom og junior klassene med fullkontakt (harde spark) til vesten. Ungdom har ikke lov til å sparke mot hodet og treffer de dette blir de diskvlifisert fra stevnet. Juniorer har lov til markere spark mot hodet, men hvis de treffer og motstanderen ikke ønsker å fortsette blir den som sparket diskvalifisert fra stevnet. For seniorer er det tillat med fullkontakt mot både kropp og hode i denne klassen (Senior*).

Det er vanlig at i forbindelse med alle nasjonale kampstevner at det også arrangeres ett Nasjonalt nybegynner stevne. Dette er et B-stevne og vil normat foregå dagen før sleve NC. Her er det fritt frem for alle og det er en glimmrende mulighet for å prøve seg. Det er tillatt med harde spark i vesten menn alle andre treffpunkter er forbudt. Nivået her er generelt lavere og skal fungere som en myk inføring i konkuransekamp.

 

Regionale stevner

I tillegg til de nasjonale stevnene arrangeres det flere regionale små-stevner rundt om king i landet, de er registrert som B-stevner. Detter er stevner der lavterskel stevner der ingen som har deltatt i A-klassen kan delta. Dette er rekruteringstevner, og fokus vil være på at det skal være morsomt å delta. I vår region (Østlandet) er det Østlandscupen som er våre regionale stevner. Det arrangeres 3 slike i året. Her i Hamar har vi avholdt Mjøsmesterskapet som et regionalt stevne, men det er et teknisk stevne og vill derfor ikke beskrives videre her.

 

Konkuranse området

I Norge skal alle kamper gå på et matte område som er 8 x 8 m og mattene skal være 20 mm tykke. Utøverne skal stå mot hverandre i midten av kampområdet med 2 m, mellom seg når kampleder starter kampen. Den venstre utøver skal være blå og den høyre rød, sett fra hoveddommer

Poengdommerne skal sitte på stoler av lett materiale ca. 0,5 m utenfor sidelinjen. Poengdommer nr 2 sitter på motsatt side av ringens hoveddommer, mens poengdommer nr. 1 og 3 sitter i hjørnene hhv. til venstre og høyre for hoveddommer.

Coachene (kun en for hver utøver) skal sitte på stoler av lett materiale plassert på henholdsvis høyre og venstre side av ringen (sett fra hoveddommer) ca 1,0 meter utenfor sikkerhetsområdet. Coachen har ikke lov å forlate området på 1 x 1 meter.

Hoveddommer og tidtaker skal sitte midt imot kampleder ved bord plassert i trygg avstand fra sikkerhetsområdet

Bilde av et typisk kamp område:

Olympic TKD court diagram cropped

 

Kampenes varighet

Som generell tommelfinger regel skal det gåes 3 runder á 2 min med 30-60 sek pause i mellom. Unntak er barn som går 2 x 1.5min og 60 sek pause.

Kampenes varighet kan kortes ned dersom dette er hensiktsmessig for å gjennomføre stevnet innenfor forsvarlige rammer. Utøverne har rett til minst 10 minutters pause mellom hver kamp. En utøver som blir annonsert til ny kamp før ti minutter er gått, må selv gjøre sekretariatet oppmerksom på dette.

I NM og Nasjonale A-stevner for klassen Senior* A, jf § 4, skal max kamptid være 3 runder á 2 minutter. Der pausen mellom hver runde alltid skal være 60 sek. Totalt antall kamper som en utøver kan gå på en dag skal være 4 stk. Dersom det er flere en 16 utøvere påmeldt i en klasse må de resterende kampene avvikles neste dag. Det skal være en pause på minimum 1 time mellom hver kamp en utøver går, stevneleder er ansvarlig for at denne regelen om pauselengde på 1 time følges.

Lege tilstede.

På stevner der det skal gås etter regler om fullkontakt, skal det også være en lege tilstede pr konkurranseområde hvor det konkurreres i klassen Senior A*. Kamplegen har rett til å stoppe kampen ved fare for skade. Kamplegen skal ha opplæring i kampreglementet.

 

Besyttelses utstyr

Utøverne skal bære følgende WTF eller ETU godkjent beskyttelsesutstyr.

Hjelm. Hjelmen skal være hvit, rød eller blå. En rød hjelm kan kun bæres sammen med rød vest. Likeledes kan en blå hjelm kun bæres når man konkurrerer i blå vest. Hjelmen skal være hel og uten defekter. Ved Tag team konkurranser har Norges Kampsportforbund lov til å ha reklame på hjelmer. Tannbeskytter, kun gjennomsiktig eller hvit er tillatt.

Kampvest i riktig størrelse i forhold til utøverens vekt og kroppsbygning. Vesten skal starte ved hoftekammen, og dekke hele veien opp til underkanten av armhulene. Vesten skal også dekke hele ryggen, med unntak av inntil 10 cm over ryggraden som går bort til knyting.

Hansker. Hanskene skal være av hvitt semi-stivt bøyelig materiale og dekke hånden og fingrene ut til nest siste ledd på fingrene.

Leggbeskyttere som er av bøyelig materiale og som kun dekker området mellom kneet og ankelen. Leggbeskytterne kan være heldekkende rundt leggen. For barn gjelder egne regler.

Godkjente vristbeskyttere for angitt PSS systemet må brukes når det er det skal konkurreres med PSS. Ved andre stevner gjelder følgende:

Barn

a) Barn skal  bruke vristbeskyttelse. Vristbeskyttelsen skal dekke hele vristen frem til tærne.

b) Barn kan bruke leggbeskyttelse som går over i vristbeskyttelse så lenge hele vristen frem til tærne er beskyttet. Leggbeskytterne skal starte nedenfor kneet og kan være heldekkende rundt leggen.

c) Tærne skal ikke være dekket av vristbeskyttelsen.

 Ungdom, Junior og Senior kan bruke PSS godkjente eller tilsvarende vristbeskyttere.

 

Underarmsbeskyttelse av bøyelig material som kan være heldekkende rundt armen, og dekke området mellom håndleddet og til albuen. Sær-Norsk regel: Beskyttelsen kan dekke til like overfor albueleddet.

Susp, som skal bæres under doboken.

Kvinnelige utøvere kan bære brystbeskytter i tillegg til vest.

Bilde av eksempel sett av utstyr som er godkjent av WTF, (Addidas reklame ikke intendert, det finnes mange gode leverandører i tillegg)

adidas-supreme-tkd-sparring-gear-set-w-shin-and-groin-13.gif

 

Prosedyre for gjennomføring av en kamp.

 

Før start av kamp:

Utøveren skal møte fullt påkledd med utstyr ved utstyrskontrollen for inspeksjon senest ved kampstart til kampen før på samme ring.

Etter kontroll skal utøveren umiddelbart gå direkte til den aktuelle ringen.

Ved start av kampen:

Coachen skal bære gyldig coach-kort godt synlig ved kampstart.

Kampleder kaller utøverne inn til sine respektive plasser. CHONG  (blå) er til høyre for kampleder og HONG  (rød) er til venstre.

Dersom utøver ikke møter til den aktuelle ring iført reglementert påkledning og utstyr senest 30 sekunder etter innkalling, skal utøveren diskvalifiseres.

Kampleder forsikrer seg om at utøverne er korrekt kledd, har korrekt utstyr på seg og at utstyret ikke er ødelagt eller på andre måter modifisert eller “fikset”. Dersom utstyret er ødelagt, skal utøveren avvises og diskes om utøveren ikke får korrekt uskadet utstyr innen 60 sekunder. Dersom utøveren har jukset med utstyret, skal kampleder idømme et minuspoeng og diskvalifisere utøveren.

På kampleders kommando hilser utøverne mot hverandre,

   • Utøverne kommer inn i ringen og stiller seg mot hverandre.
   • Utøverne bukker på kampleders kommando ”Cha-Ryeot” og ”Kyeong-rye”

Kampleder kommanderer utøverne i klarstilling ”Joon-bi”

Kampleder starter kampen ved å kommandere ”Shi-jak”

Under kampen:

Kampleder kan avbryte kampen underveis med KAL-YEO og starte opp igjen med GYE-SOK. Kampleder skal stoppe tiden dersom kampen skal avbrytes for en lengre periode. Avbrudd skal følge prosedyren nedenfor:

  1. Kampleder avbryter kampen med KAL-YEO.
  2. Kampleder skal stoppe tiden med SHI-GAN
  3. Kampleder iverksetter de nødvendige tiltak.
  4. Kampleder kan ved skade gi en utøver 1 minutt til å gjøre seg klar til kamp igjen ved å kommandere KYE-SHI. Kampleder kan også stoppe tiden med SHI-GAN  hvorpå det påbegynte minuttet stoppes.
  5. Kampleder starter opp igjen med GYE-SOK.

 

Avslutning av runden/kampen:

Runden/kampen avsluttes når tiden er ute. Kampleder kommanderer da: KEU-MAN.  Ved pause mellom rundene kommanderer kampleder: SEOK.  Dersom det er siste runde skal utøveren tilbake til sine startposisjoner.

Ved avslutningen av kampen stiller utøverne seg i startposisjonen og hilser til hverandre på kampleders kommando: ”Cha-ryeot” etterfulgt av ”Kyeong-rye”

Kampleder utroper vinner ved å erklære henholdsvis CHONG  / HONG  – SONG .

Coachen henter coach-kortet hos hoveddommer, hvis ikke hoveddommer ønsker å gi kortet videre til dommerleder for en vurdering av inndragelse av kortet pga. dårlig oppførsel eller sabotasje fra coachens side under kampens gang.

 

 

Tillatte teknikker og berøringsområder

Tillatte teknikker:

Håndteknikker: Angrep med tett knyttet neve.

Fotteknikker: Angrep ved å bruke alle deler av foten under ankelen.

Tillatte berøringsområder på kroppen:

Kroppen:

Det er tillatt å angripe med knyttneve- og fotteknikker mot de deler av kroppen fra armhulen til hoftebenet som er dekket av vesten, med unntak av direkte treff i ryggraden.

 Hodet:

Dette området defineres som hele hodet og halsen. Kun fotteknikker mot ”hodet” er tillatt.

 

Poeng

Det skal tildeles poeng når en tillatt teknikk er innenfor de tillatte berøringsområdene og samtidig er:

  • vellykket
  • kontrollert
  • fokusert

Et vellykket (velutført) angrep er et angrep som klart viser at tillatte deler av kroppen og hodet er truffet med enten fot- eller håndteknikk.

Poengverdier

Internasjonale regler, gjelder for Ungdom A, Junior A, Senior A, Veteran og Senior A*.

  • Et – 1 – poeng for direkte angrep på vesten med fot eller tett knyttet neve.
  • To – 2 – poeng for angrep på vesten som gjennomføres som et “Turning Kick” (“Rundspark”).
  • Tre – 3 – poeng for angrep mot hodet.
  • Fire – 4 – poeng for angrep mot hodet som gjennomføres som et “Turning Kick”(“Rundspark”).

Norsk regel I, gjelder for Junior B og Senior B

  • Et – 1 – poeng for direkte angrep på vesten med fot eller tett knyttet neve.
  • To – 2 – poeng for angrep på vesten som gjennomføres som et “Turning Kick” (“Rundspark”).
  • Et – 1 – poeng for angrep mot hodet.

Norsk regel II, gjelder for barn og ungdom B

  • Et – 1 – poeng for direkte angrep på vesten med fot eller tett knyttet neve.
  • To – 2- poeng for angrep på vesten som gjennomføres som et “Turning Kick” (“Rundspark”).

Definisjon på “Turning Kick” (“Rundspark”)

Et “Turning Kick” er et spark som inneholder klare elementer av en helhetlig sammenhengende rotasjon og at rotasjonen fortrinnsvis er på anslagsvis 180 grader eller mer.

Definisjon av poenggivende spark til hodet

  • Det skal være et direkte treff til hode, med tillatt teknikk.
  • I forhold til kraft, er det tilstrekkelig med lett berøring (“touch”) for at hodetreffet skal være poenggivende i de klasser som tillater treff til hodet.

 

Kampens sluttresultat er summen av poengene gitt gjennom samtlige runder.

For at et poeng skal være gyldig, må minst 3/4 ev 2/3 eller 2/2 poengdommere ha tildelt poenget. Tildelte poeng skal umiddelbart registreres.

Ved bruk av manuelt poengsystem skjer dette elektronisk og offentliggjøring skjer umiddelbart.

Ved bruk av papir noterer poengdommerne ned poengene fortløpende og overleverer  poengskjemaet for hver runde til kampleder som gir de videre til hoveddommer. Hoveddommer går så igjennom gjennom skjemaene og summerer antall poeng per runde. Offentliggjøring skjer etter hver runde.

 

 

Ulovlige handlinger

 • Ved tildeling av advarsel og minuspoeng skal kampleder bestandig stoppe tiden med ”SHI-GAN” ihht. prinsippet om effektiv tid.
 • Advarsel, KYONG-GO gis hvor som helst i ringen. To KYONG-GO regnes som et (1) helt poeng som tildeles den andre utøveren.
 • Minuspoeng GAM-JEOM gis hvor som helst i ringen. En GAM-JEOM regnes som et (1) helt poeng som tildeles den andre utøveren.
 • Dersom det begås flere ulovlige handlinger eller teknikker samtidig, skal kampleder gi straff for den alvorligste av disse.
 • Det er kampleder som har myndighet til å skille mellom straffereaksjonene. Kampleders avgjørelse(kampleders skjønn) kan ikke bestrides med mindre ringen er utstyrt med Video Dømming/Dommerrevisjon, eller at ringens hoveddommer eller stevnets dommerleder mener at det er begått en grov feil. I så fall har ringens hoveddommer eller stevnets dommerleder rett til både å be om en begrunnelse og overprøve kampleder ihht. gjeldene regler.
 • Dersom det begås en forseelse utenom runden, skal kampleder umiddelbart idømme utøveren (eller dennes coach) enten advarsel eller minuspoeng.
 • Dersom en utøver pådrar seg 4 minuspoeng, der 2 advarsler gir 1 minuspoeng, skal kampleder stoppekampen og kåre den andre utøveren som vinner.
 • I B-klasser kan kampleder gi tilsnakk for ikke-repeterende hendelser.

 

 

Advarsler – KYONG-GO (0.5 minus)

 • Krysse sidelinjen.
 • Unndra seg kamp eller uthaling av tiden.
 • Falle.
 • Gripe fatt i-, holding- eller dytting av motstanderen.
 • Angripe motstanderen under beltestedet.
 • Skalle eller angripe med kne
 • Angrep med hånd mot hode.
 • Uønskede bemerkninger eller annen dårlig oppførsel fra coach eller utøver.
 • Blokkering av et lovlig angrep med kneet.
 • Spark i umiddelbar nærhet til hode eller i hodehøyde, i Barn og Ungdom B klassene (Norsk regel).

 

 

Minuspoeng – GAM-JEOM (1 minuspoeng)

 • Angrep mot en motstander etter at kampleder har stoppet kampen med ”Kal-yeo”.
 • Angrep mot en motstander som har falt.
 • Felle motstanderen ved å gripe fatt i motstanderens fot i luften med armen, eller ved å dytte motstanderen overende med hånden.
 • Bevisst angrep med hånd mot hode.
 • Bevisst angripe motstanderen under beltestedet.
 • Handlinger fra utøver eller coach, som forstyrrer kampens gang.
 • Dårlig oppførsel eller bemerkninger fra utøver eller coach.
 • Bevisst unndra seg kamp.
 • Sabotasje eller manipulering av utstyr som brukes til scoring, enten det er til egen fordel eller ikke.
 • For hard kontakt iht § 4 (Norsk regel) – Gjelder ikke i for Senior* A Klassen. Eller ved kontakt i vesten for ungdom A, junior A, senior A, veteran og Tag team.
 • Godt eller direkte treff til hodet i Barn og Ungdom B Klassene (Norsk regel).

 

Fullkontakt

Definisjoner:

Med fullkontakt mens at en utøver kan få poeng eller vinne ved at motstanderen blir knocket.

Med knock mens når en utøver er rystet, som følge av et lovlig angrep.

Med knockout mens når en utøver er rystet og ikke viser tegn på, eller er ute av stand til å gjennomføre kampen eller kampleder vurderer at kampen ikke kan fortsette som en følge av et kraftig lovlig angrep

Dersom en utøver knockes skal kampleder gjøre følgende:

Avbryte kampen med KAL-YEO og starte telling høyt med håndbevegelse fra en, HANA mot ti YEOL, med et sekunds intervall.

Dersom den knockede utøveren under kampleders telling viser ønsker til å fortsette kampen, ved å gå i kampstilling, skal kamplederen fortsette tellingen til åtte, YEODUL og starte opp kampen igjen med kommandoen KYE-SOK.

Dersom en knocket utøver ikke er i stand til å ytre ønske om å fortsette kampen på telling åtte, YEODUL, skal kampleder fortsette tellingen til ti, YEOL, og erklære knockout. Kampleder kårer så den andre utøveren som vinner.

Kampleder kan når som helst erklære knockout. Både før telling begynner, men også under tellingens gang dersom kampleder mener at kampen må stoppes.

Tellingen skal fortsette, enten runden eller kamptiden er utløpt.

I tilfeller der begge utøvere knockes skal kampleder fortsette tellingen til den siste av de to er kommet tilstrekkelig til seg selv. I tilfeller der ingen av utøverne har kommet til seg selv ved ti, YEOL,  skal vinneren finnes ved å summere poengene.

 

Diskvalifikasjon

Utøvere som ikke klarer innveiingen/registrering diskes.

A-utøvere som er blitt påmeldt i et B-klasser/B-stevner,

Kampleder skal diske en utøver for følgende forseelser:

 • Ikke møter korrekt påkledd til kampstart senest 1 minutt etter at kampleder har kalt inn utøverne.
 • Utøvere som skader en motstander slik at han ikke kan fortsette og som pådrar seg et minuspoeng for forseelsen, herunder for hard kontakt til hodet i alle klasser utenom Senior A*.
 • Utøvere som blir knocket mot hodet, ilegges karantene resten av stevnet. Stevnelegen avgjør ytterligere karantene. Legens avgjørelse og lengden på karantene noteres i forbundets medlemssystem.
 • Ikke godkjent modifisering av utstyr eller bekledning brukt ifm. PSS.
 • Gode eller direkte treff til hodet ved barne- og ungdomskonkurranser.
 • Kampleder har mulighet til å diskvalifisere en utøver, dersom utøver eller utøvers coach:
 • Tross enten tilsnakk, advarsel eller minuspoeng fortsatt nekter og følge kampleders kommando.
 • Tross enten tilsnakk, advarsel eller minuspoeng fortsatt nekter å følge elementære og grunnleggende konkurranseregler.
 • Viser klare tegn på å ville skade sin motstander eller ville begå en åpenlys og helt klar forseelse.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave a Reply

Lær selvforsvar i et hyggelig klubbmiljø