Priser

Medlemskontingent

Årlig beløp: Halvårlig rate:
Småtigre: 350,- 175,-
Barn: 350,- 175,-
Ungdom: 450,- 225,-
Voksne: 450,- 225,-

Kontingenten dekker medlemskap i klubben, Norges Kampsportforbund og NIF, og er delt i 2 like rater som faktureres halvårlig.

Treningsavgift

Årlig beløp Månedlig beløp
Småtigre 2640,- 220,-
Barn 1 og Barn 2 3480,- 290,-
Ungdom 3780,- 315,-
Voksen 3780,- 315,-

 

Treningsavgiften i klubben skal bidra til å dekke klubbens leiekostnader til lokaler, innkjøp av fellesmateriell, støtte til utøvere mm. Betalt treningsavgift gir rett til å delta på treninger og arrangementer tilrettelagt for den aktuelle kategorien utøvere. Treningsavgiften er delt i 12 like rater som faktureres månedlig.

Det gis familiemoderasjon:

Årlig beløp Månedlig beløp
 Medlem nr 2, 3 osv betaler  2280,-  190,-

Hovedmedlemmet, den av familiemedlemmene som har høyeste treningskontingent, betaler full pris. Alle medlemmer bes inngå autogiroavtale og treningsavgiften blir fordelt på alle årets 12 måneder.