Priser

Medlemskontingent

Årlig beløp:Halvårlig rate:
Småtigre:350,-175,-
Barn:350,-175,-
Ungdom:450,-225,-
Voksne:450,-225,-

Kontingenten dekker medlemskap i klubben, Norges Kampsportforbund og NIF, og er delt i 2 like rater som faktureres halvårlig.

Treningsavgift

Årlig beløpMånedlig beløp
Småtigre2640,-220,-
Barn 1 og Barn 23480,-290,-
Ungdom3780,-315,-
Voksen3780,-315,-

 

Treningsavgiften i klubben skal bidra til å dekke klubbens leiekostnader til lokaler, innkjøp av fellesmateriell, støtte til utøvere mm. Betalt treningsavgift gir rett til å delta på treninger og arrangementer tilrettelagt for den aktuelle kategorien utøvere. Treningsavgiften er delt i 12 like rater som faktureres månedlig.

Det gis familiemoderasjon:

Årlig beløpMånedlig beløp
 Medlem nr 2, 3 osv betaler 2280,- 190,-

Hovedmedlemmet, den av familiemedlemmene som har høyeste treningskontingent, betaler full pris. Alle medlemmer bes inngå autogiroavtale og treningsavgiften blir fordelt på alle årets 12 måneder. 

Leave a Reply

Lær selvforsvar i et hyggelig klubbmiljø