Konklusjon

Konklusjon

Kampkunst skal underbygge den åndelige side, KunJa og dens idealer, i tillegg til teknikk. Om Columbus ikke hadde begynt å seile mot verdens kant, ville oppdagelsen av Amerika kommet mye senere. Om president J. F. Kennedy ikke hadde fremmet Apollon-prosjektet, ville månen fortsatt forblit et romantisk objekt for poeter og forelskede par. Tid er et viktig aspekt for å understreke de store KunJa idealene og de ytterste dyder. Kampkunstutøveren må lære å bruke disse idealene, lære oppholdelse og tilegning av dyder.  Kampkunstutøveren må lære å bruke disse idealene, lære oppholdelse og tilegning av dyder gjennom handling, og læreren skal vise ham hvordan. Om han ikke gjør det, skaper læreren det samme problem for samfunnet som den misledende pil-læreren Huyea gjorde. For å opprettholde naturens balanse, må Taekwondo handlingskraft bli viet studentene med KunJa (君子) som deres ideal; visdom (智慧), menneskelig hjertelighet, og mot.

Leave a Reply

Lær selvforsvar i et hyggelig klubbmiljø