Macheo kyorogi til Dan gradering

Macheo kyorogi

 

 

10 poeng gies på hver øvelse. Dersom noen får under 5 poeng på 2 av øvelsene stryker de og får ikke fortsette graderingen.