Beltefarger

Beltefarger

I Norden har vi en tradisjon for og bruke 9 til 10 kup grader, slik at man etter 1. gradering har 10. eller 9. kup. Tilsvarende bruker vi striper med forskjellige farger til å markere forskjellige kup grader, hvis beltet har samme grunn farge for flere grader. I Taekwondo i Korea har man tradisionelt brukt 8 kup grader og 5 forskjellige beltefarger. De 8 kup gradene stammer fra de 8 gwe’er, som vi kjenner fra taegeuk poomsae. Således er det en poomsae til hver kup grad. De 5 beltefargene svarer til de 5 elementene tre, ild, jord, metall og vann, som i østen brukes til å beskrive naturens prosesser.

HvittHVITT – MUKUP

Mu Kup betyr “ingen ting”. Det vilsi at du ikke vet noe om denne treningsformen som du har lyst til å begynne med. Treningene vil føles lange og til dels forvirrende, på grunn av mye stillesittende og -stående observasjoner, og det faktum at nesten hele treningen foregår på koreansk. Du vil imidlertid få et innblikk i hva Taekwondo er, samtidig som du lærer det mest grunnleggende når det gjelder oppførsel og påkledning i Dojangen. Noen ord og uttrykk, samt grunnnteknikker vil du også lære. Det er viktig å fremheve det faktum, at det ikke er så forferdelig mange år siden at nybegynnerene kun fikk lov til å sepå treningene, og ikke selv delta aktivt. Deres hovedoppgave var å holde Dojangen ren og ryddig.

 

GultGULT 8.KUP– YOU KUP

Står for våren. Det gule symboliserer vårens første blomster, som oftest er gule. Eleven har nå lært litt og er nå i starten av en utvikling. Eleven er nå med på treningen, men blir ofte brukt som hjelper. Han skal rydde, ordne og sortere i Dojangen og garderobene, både før, under og etter treningen.

 

GRØNT 7.KUP- YOUKUPGrønt

Står for Forsommer. Stadiet representerer MAI. Vårens blomstringstid er over, og sommerens blomstringstid står for dør. På denne tiden er naturen på det grønneste. Elevens rolle som “løpegutt”avtar nå gradvis. Dvs. at elevens grunnteknikniske/fysiske del av TKD vil utvikle seg raskere i fremtiden. Det psykiske, særlig når det gjelder ord og uttrykk, blir mer intens. Det kreves nå mer av deg som person.

 

BLÅTT 6.KUP- YOUKUPblått

Står forsommer og blomstringstid. Denne og neste periode er de mest innholdsrike og de stadier som kanskje krever mest av deg. Du vil nå føle deg mer eller mindre overveldet av den mengden med nye teknikker og uttrykk du nå blir innviet i. Din evne til å konsentrere deg vil virkelig bli satt på prove.

 

rødstripeBLÅTT 5.KUP- YOUKUP

Blomstringstiden fortsetter. Du er nå inne i en energisk og intens periode med hoved vektpå den fysiske utfoldelsen. Inn læringen har den samme intensitet som forrige periode, men vil nå bli ennå vanskeligere å håndtere da mengden med nytt nå er betydelig større. Din vilje til å utvikle deg videre i Taekwondo vil nå være inne i en avgjørende periode.

 

RødtRØDT 4.KUP–KOKUP

Sommeren er nå ferdig og vi går over til tidlig høst. Du har nå fått rødt belte, og denne beltefargen vil følge deg i lang tidfremover, helt til du er klar til å gå over til sortbelte. Du vil nå starte prosessen med å tilpasse deg denne overgangen. Du starte rmed å sette det du har lært i system, samtidig som treningen vil handle mer om det filosofiske innenfor taekwondo, nemlig DO.

 

1 stripeRØDT 3.KUP-KOKUP

Det er nå midt på høsten og din forståelse for Taekwondo blir bare større. Læren om DO fortsetter, men i tillegg vil du nå få mer ansvar når det gjelder treningen, det kan være seg oppvarming, oppstilling, samt fungere som en junior/hjelpetrener. Disse oppgavene vil hjelpe deg å få en helhetlig forståelsefor Taekwondo.

 

2 striperRØDT 2.KUP-KOKUP

Du er nå kommet til senhøsten og det er like før du går overtil vinter. Før du kan gjøre dette må de siste vinterforberedelser gjøres i din “hage” Dette gjøres ved at du gjør en evaluering av din egenutvikling siden starten for flere år siden. Du vil også få en liten forsmak på hva som ventes av deg når du trer inn i Judanja sine rekker.

 

3 striperRØDT 1.KUP-KOKUP

Du star nå med ett ben i vinteren og du har gjort dine forberedelser, det eneste som nå gjenstår, er å forbedre de dårligere punktene som kom frem av din evaluering. Samtidig må du ha fått klarhet og forståelse for det ansvaret som vil følge deg når du nå omsider kan tre inn i rekkene til Judanjaene. Du har nå lært det meste av grunnteknikken, og din utvikling videre vil i stor grad avhenge av deg selv. Når det gjelder DO, og dens utvikling, vil denne stadig gå fremover så lenge du praktiserer Taekwondo.

 

  • Striper på beltene plasseres på motsatte siden av reklamen på beltet. De starter 5 cm fra beltets kant og er 1 cm brede.
  • Ved flere striper skal det være 1 cm mellom hver stripe.
  • Barne-striper er 0,5cm brede og plasseres 1 cm fra de andre stripene.

 

Leave a Reply

Lær selvforsvar i et hyggelig klubbmiljø