Organisering av klubben

Styret

Som medlem av Norges Idrettsforbund er Hamar Taekwondoklubb en demokratisk organisasjon. Klubbens styre velges på årsmøtet som normalt holdes ved gradering i februar, med styremedlemmer som sitter for to år i gangen. Styret er klubbens øverste myndighet mellom årsmøtene.

Les mer om styret og kontaktinformasjon til de respektive verv/roller…

 

Trenerteamet (sortbeltegruppa)

Kompetansen for mange av de faglige avgjørelsene sitter ikke i styret, men i trenerteamet og blant klubbens sortbelter. Det er derfor også naturlig at trenerteamet har de fleste fullmakter når det gjelder avgjørelser som f.eks omfatter pensum, konkurranser, gradering mm.
Les mer om trenerteamet og kontaktinformasjon til våre trenere…

 

Medlem av Norges Idrettsforbund og Norges Kampsportforbund

Norges Kampsportforbund (NKF) er et fleridrettsforbund og et resultat av viljen til å samle ulike kampsporter i Norge under ett og samme tak.

Kampsportforbundet er også tilsluttet :
– World Taekwondo Federation / European Taekwondo Union
– World Karate Federation / European Karate Federation
– International Wushu Federation / European Wushu Federation
– Ju jitsu International Federation / Ju jitsu European Union

Norges Kampsportforbund er i vekst og hadde i 2009 over 27.600 medlemmer fordelt på over 400 klubber.

Kampaktivitet i NKF
Kampsportforbundet organiserer orientalske kampaktiviteter som taekwondo, karate, wushu og jujutsu samt andre beslektede arter. Det engelske begrepet “Martial Arts” gir en mer dekkende beskrivelse av Kampsportforbundets aktiviteter, men lar seg vanskelig oversette korrekt til et enkelt begrep på norsk.

SÅ store er vi:

Stadig flere mennesker lar seg begeistre av japanske kamprop, koreanske sparketeknikker og kinesisk filosofi.Nesten 60.000 medlemmer driver en eller annen form for kampidrett i Norge, 30.000 av dem hører hjemme i Norges Kampsportforbund (NKF). Dermed er forbundet det største innen kampsport og det tiende største innen Norges Idrettsforbund. I løpet av de siste 10 årene har Norges Kampsportforbund (NKF) mer enn doblet sitt medlemstall.

 

Traditional Taekwondo Union

Hamar Taekwondo Klubb har et slagord som sier ar vi skal drive trening som gir mening. Vi har en klubb som skal ha moderne treningsformer, men bevare gamle tradisjoner. Vårt medlemskap i TTU er med på å sikre dette. TTU er en Europeisk vennskaps organisasjon. TTU’s intensjon er å opprettholde de prinsippene og verdiene som eksisterer i taekwondo, som til en viss grad har blitt glemt mens denne kampkunsten har utviklet seg til også en kampsport.

TTU ble grunnlagt i 1996 på Jevnaker i Norge. Grunnleggeren var Grandmaster Cho Woon Sup, en godt kjent taekwondo mester i Scandinavia. Han var den første koreanske mesteren som kom til Danmark. Dette var i 1976. Han instruerte flere taekwondo klubber i Kjøbenhavn området mens han jobbet for den Koreanske ambasaden og for Korean air. Grandmaster Cho flyttet til Norge i 1987. Fra Norge reiser han rundt til alle de forskjellige TTU klubbene.

Meningen med TTU er å trene taekwondo på en mer tradisjonell måte. Dette som en motvekt til den dominerende sports siden av taekwondo som har utviklet seg etter at taekwondo ble godkjent som en olympisk sport. TTU jobber for å ta vare på de gamle verdiene gjennom respekt og disiplin i treningene. Ønsket er at disse verdiene som læres gjennom treningen vil påvirke utøverene i deres daglige liv også.

De viktigste elementene i treningen er de grunnteknikkene som blir brukt i poomse, avtalt kamp, frikamp og selvforsvar. Verdiene og prinsippene er gamle, men for å forsikre likhet blir det grunleggende fra Kukkiwon brukt.

For medlemmene og instruktørene tilbyr TTU mange aktiviteter. Blandt disse er leirer, kurs, seminarer og trening i Korea. Flere av kursene og seminarene er en kombinasjon av basic, poomse og frikamp.

TTU er ingen konkurent til de forskjellige nasjonale organisasjonene, men håper å være et fint supliment til disse. Og ønsker også å gi utdanning til de høyere graderte eller til de som ikke “tilhører” en spesiell master. Det er mange instruktører og utøvere som søker en større og videre forståelse for hva taekwondo handler om. TTU kan gi dette til sine medlemmer gjennom sin organisasjon.

TTU har som mål og bygge opp en bred og stabil gruppe av utdannede instruktører og mastere som kan gi inspirasjon og stabilitet i klubbene.

TTU er en organisasjon basert på demokratiske prinsipper, og vi jobber hardt for å utvikle oss basert på erfaringen til våre medlemmer og instruktører. Dine muligheter til å utvikle deg som en kampkunst utøver og instruktør sammen med TTU er mange. Hamar Taekwondoklubb følger TTUs pensum og retningslinjer. Vi arrangerer årlig samlinger i regi av TTU og deltar aktivt i styrearbeid.

Gå til TTU sine nettsider på www.ttu.no

Leave a Reply

Lær selvforsvar i et hyggelig klubbmiljø