Knusing/Kyopka

Knusing/Kyopka

 

Knusing gjøres med hånden (valgfri håndstilling) (f.eks. batangson, sonnal, jumeok, osv.)

Hver deltaker har 2 forsøk. De som ikke klarer knusingen får ikke delta på resten av graderingen. Gjelder også hvis de blir skadet.

 

Takstein

 

Til grad:

Menn: Kvinner:

1. Dan

4

2

2. Dan

5

3

3. Dan

6

4

4. Dan +

7

5

Taksten info:

For takstein anbefales Zanda halvstein, eller Benders halvstein. Begge typer bør være tilgjengelig gjennom bygghandel.

Taksten til gradering kan kjøpes på stedet. Dette fordi alle skal ha like stein – og like vilkår.

 

Treplater (30 x 30 x 0.30 cm)

 

Til grad:

Antall Håndteknikk Spark

Hoppspark

1. Dan

3 1 1

1

2. Dan

4 2 1

1

3. Dan

4 2 1

1

4. Dan +

5 >=1

 

Leave a Reply

Lær selvforsvar i et hyggelig klubbmiljø