Sagnet om Tangun

Sagnet om Tangun

En gang for lenge siden fikk himmelens og jordens skaper en sønn. Barnet ble til en yngling som kjedet seg jevnt. I slik en stund tok ynglingen for seg de ville dyrene. Han valgte en Bjørn og en tiger og stilte dem begge på prøve, men gav den samtidig et løfte i lønn; sådant de i 20 døgn ville nære seg blindt i mørket, skulle de deretter begge få meneskeham. Tigeren følte seg rastløs til sinns og listet seg bort. Men bjørnen hadd et sakte gemytt og holdt seg i ro. Da tiden var omme, skjedde et under, og bjørnen ble meneske i form av en kvinne. Og synet behaget Skaperens sønn. Han avlet med kvinnen barnet Tangun. Og barnet ble mann og tok bolig blant folket. Han bygde et alter på Mari San og hersket med visdom i tolv hundre år.

Slik lyder beretningen om hvordan Korea ble til. Og myten om Tangun er aldri blitt glemt. Da Kheops reiste den første pyramiden i Egyptens sand reiste Tangun etter folketroen hovedstaden i Koreas første rike ved bredden av Taedong.

tangun-1

Leave a Reply

Lær selvforsvar i et hyggelig klubbmiljø