Aktuelt

Innkalling til årsmøte Hamar Taekwondoklubb

Saksliste for årsmøte i Hamar Taekwondoklubb 2021

Årsmøte i Hamar Taekwondoklubb på Espern torsdag 29 april kl. 18.00 på Teams.

Sakslisten er som følger:

Åpning

 • Godkjenning av innkalling
 • Fastsette stemmeberettigede
 • Valg av dirigent, sekretær og to til å underskrive protokoll

2020

 • Godkjenning av årsmelding
 • Godkjenning av regnskap

 Innkomne forslag

2021

 • Fastsette medlemskontingent
 • Vedta budsjett for 2021

Valg

Til styret

 • Nestleder (for 2 år)
 • Styremedlem (for 2 år)
 • Styremedlem (for 2 år)
 • Varamedlem (for 2 år)

Andre tillitsvalgte

 •  Representanter til idrettens utvalg

 Avslutning

 Årsmøte heves

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Frist for å melde inn forslag er 2 uker før årsmøtet.

Leave a Comment (0) ↓